مقاله ترجمه شده مدیریت استعداد 2018خلاصه

در این مقاله ادراکی، ما از یک دیدگاه نظریه تبادل-اجتماعی برای توضیح اثر مدیریت استعداد (TM)بر قرارداد روانی و پیامدهای آن استفاده می کنیم. این رابطه به صورت مفروض با اثرات نسلاتی و تفاوت های مروبطه در ارزش ها و اولویت های کاری مدیریت می شود. یک چارچوب و گزاره های قابل آزمایش ارائه می شوند. در نتیجه، مطرح می سازیم که در بافت هایی که نبرد برای استعداد غالب است، علاقه مندی قوی نسل های X و Y در پیشرفت کاری، توسعه و تمرین فعالیت های مدیریت استعداد گسترده و شدیدا مشارکتی را حتی برای حفظ افراد با استعداد به نسبت نسل اصطلاحا انفجار جمعیتی حیاتی تر می سازد.

واژگان کلیدی: اثرات نسلی ، قرارداد روانی ، حفظ ، استعداد ، مدیریت استعداد


عنوان اصلی مقاله:      Generational challenges to talent management: A framework for talent retention based on the psychological-contract perspective

ترجمه فارسی عنوان:   چالش های نسلی در مدیریت استعداد:  چارچوبی برای حفظ استعداد براساس دیدگاه قرارداد-روانی

تعداد صفحات انگلیسی:  ۱۰ صفحه

تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه

دانلود مقاله و ترجمه


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها